Co-creatie canvas

Het Co-creatie canvas is een tool voor het opzetten van participatie projecten met bewoners en partners zoals een woningcorporatie, gemeente of welzijnsorganisatie.

Het is ontwikkeld om in een creatieve samenwerking met wijkprofessionals (en wijkbewoners) een gezamenlijk project te ontwerpen. Het is geschikt voor verschillende participatie processen waarbij bewoners verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen omgeving bijvoorbeeld vergroening van de wijk. Het canvas stelt de bewoner centraal en doet een beroep op de persoonlijke drive van professionals.

De werkwijze is geschikt voor innovatieprocessen van bijvoorbeeld gemeentes en helpt bij de uitvoering van de nieuwe omgevingswet.