Fungi to Bee spel

Het Fungi to Bee spel is het resultaat van een ontwerpend onderzoek binnen de context van Fungi to Bee en is een cross-over tussen gamedesign en bewonersparticipatie. Het spel maakt wijkbewoners nieuwsgierig, betrokken en enthousiasmeert en versterkt motivatie om de eigen omgeving te vergroenen. In het spel bouwen bewoners samen een verticaal ecosysteem: een groene wand met mycelium. Spelers werken samen en krijgen inzicht in de biodiversiteit en de verbondenheid in het natuurlijk ecosysteem.

Het spel heeft educatieve waarde en potentie om door te ontwikkelen tot tool om verschillende groepen mensen, van jong tot oud, actief te betrekken bij de biodiversiteit en vergroening van hun eigen omgeving.